Υπηρεσίες Διαδικτύου

 • Sites, microsites
 • Portals
 • E-commerce (e-shops, B2b)
 • Social Media Services

Yπηρεσίες Call Center

 • Προώθηση προϊόντων – υπηρεσιών
 • Customer Service
 • Customer Satisfaction, Customer Attrition Surveys
 • Follow up σε direct mail / events.
 • Διατήρηση υπάρχοντος πελατολογίου.
 • Δημιουργία πελατολογίου
 • Υποστήριξη διαφημιστικής καμπάνιας
 • Διασφάλιση ικανοποίησης πελάτη (After sales service).
 • Διάγνωση /επίλυση παραπόνων ( Customer Care).
 • Έρευνα αγοράς και ικανοποίησης πελάτη

Γραφιστικές Υπηρεσίες

 • Γραφιστικές Υπηρεσίες
 • Σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας
 • Υπηρεσίες εταιρικής επικοινωνίας: καταχωρήσεις, έντυπα, advertorial, branding, packaging, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ηλεκτρονικές κάρτες (e-cards), banners, flash animations