Λεωφ. Ηρακλείου 224, 142 31 Νέα Ιωνία
210 277 5219
info@noufio.gr
Γενική διεύθυνση: Σοφία Κούνουπα